Kalender / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Schæferhundeklubben kreds 45, Brasholmvej 6, Struer, HVIS RESTRIKTIONER TILLADER DET!

Torsdag d. 4/3 2021 kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Beretninger
    • Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
    • Kredskasserens beretning – forelæggelse af det reviderede regnskab til         godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

4. Udlevering af årsnåle
• 10 års nål til Lars Christensen
• 10 års nål til Allan Gade

5. Indkomne forslag

6. Valg af
  • Formand for 2 år
  • Næstformand for 1 år
  • Kasserer for 1 år
  • Sekretær for 1 år
  • Bestyrelsesmedlem for 2 år
  • 2 bestyrelses suppleanter for 1 år
  • Revisor for 1 år
  • Revisor suppleant for 1 år
  • 2 medlemmer til deltagelse i repræsentantskabsmødet

7. Evt. og Årets hundehoved

Stemmeberettigede og valgbare er alle klubmedlemmer med gyldigt medlemsbevis til Schæferhundeklubben for Danmark samt min. 3 måneders anciennitet som tilhørende Kreds 45.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredssekretæren i hænde senest d. 18 feb. 2021

På bestyrelsens vegne
Gert Hansen, Sekretær/kasserer
Kreds 45 | Brasholmvej 6, 7600 Struer - Danmark